Arbeten i och omkring kyrkobyggnaden. Senast tillagd text i fetstil.

Vi planerar för att fixa till golvet i caféet som blivit vattenskadat.

Staketet för att inhägna vår bakgård är nu levererat. Det kommer att bli ett svängbart staket med en låst gånggrind i och kommer att kosta 22'500 plus moms och montering.

Fastigheten är nu ansluten till Halmstad Stadsnät via fiber, internet levereras av Bredband2.

Källaren "sanerad" efter stopp i avloppet.
Ett rum i en lägenhet har fått nytt golv efter klagomål på dålig lukt.

Lamporna i entré och trapphus är iordningställda och lyser.