Arbeten i och omkring kyrkobyggnaden. Senast tillagd text i fetstil.

Arbeten har gjorts för att sätta nytt innertak i cafébalkongen.
Monteringen av det nya innertaket har blivit förskjutet på grund av entrepenörens pressade situation. Start är beräknad till torsdagen den 13 april

Från och med torsdag 23 mars är våra hissar att utrustade med ny typ av nödtelefon. Hissen "bakom köket" är i och med detta användbar igen, även för personbefordran.

Närvarostyrd strålkastare kommer att monteras för att lysa upp bakgården bättre när någon vistas där.