Bibelsamtal via webben.

Inlagt: 
01-12-2020

Du kan delta genom att klicka på länken här:

 

https://meet.jit.si/Bibelsamtal20201201

 

Glöm inte att tryck tillåt om datorn frågar efter tillgång till mikrofon och kamera för mötet.

Tema: 
Gudstjänst