Gudstjänster

I Immanuelskyrkan  firar vi gudstjänst varje söndag kl. 10.00. Gudstjänsten är öppen för alla människor, i alla åldrar.

Ungefär var fjärde vecka firar vi nattvard i gudstjänsten. Nattvardsfirandet är öppet för alla som vill söka sig närmare Jesus Kristus.