Gudstjänster

I Immanuelskyrkan  firar vi normalt gudstjänst varje söndag kl. 10.00. Gudstjänsten är nu, så länge vi har en pågående pandemi, endast i digitalt format och kyrkan är inte öppen.