Immanuelskyrkans Scoutkår - CITY-SCOUT

Immanuelskyrkans Scoutkår - CITY-SCOUT
Välkomna på scout i Immanuelskyrkan! Scout är en samling för barn i åldern 7-11 år där vi fokuserar på lek, lärande, utevistelse, natur och vänskap. VÅREN 2019 Du som vill vara med i Immanuelskyrkans barn-och ungdomsarbete som ledare i patrullen Glada Laxen, ta kontakt med ledarna.
Hälsningar patrullen Glada Laxen, Immanuelskyrkans scoutkår.

Ledare: Ida Langdell 070-9234350

Vi har EN liten patrull av Scouter (7 - 10 år). Där finns plats för fler. Vi gillar scouting, vi gillar att vara ute och vi gillar att göra barn till Scouter. Du kan med förtroende lämna ditt barn i våra händer. Vi menar att ALLA barn är lika olika, att ALLA barn har samma värde och vi tar såväl hänsyn som ansvar. När ditt barn är med i Equmeniascout i Immanuelskyrkan så är det försäkrat och tillhör den nationella organisationen scouterna. se.

Så ring vår kårchef Ida (0709-234350) om Du vill att din dotter eller son (7-10 år) ska vara med i Scouterna. För 7-åringar (1a klass) gäller att de ska ha en förälder med sig under mötena. Vår ledare Ida har deltagit i och har INTYG på att de gått kursen Trygga Möten (2018).