Immanuelskyrkans Scoutkår - CITY-SCOUT

Immanuelskyrkans Scoutkår - CITY-SCOUT
Välkomna på scout i Immanuelskyrkan! Scout är en samling för barn i åldern 7-11 år där vi fokuserar på lek, lärande, utevistelse, natur och vänskap. Du som vill vara med i Immanuelskyrkans barn-och ungdomsarbete som ledare i patrullen Glada Laxen, ta kontakt med ledarna.
Hälsningar patrullen Glada Laxen, Immanuelskyrkans scoutkår.

Kontaktperson: Ulf Ohlqvist

E-postulf.ohlqvist@equmeniakyrkan.nu

Mobil: 076-1926007