Konfirmation

Är du intreserad av detta kontakta oss för anmälan, kontaktuppgifter finner du under rubrikrad kontakt. I dagsläger har vi ingen konfirmandgrupp igång.