Kontakt

Inlagt: 
15-04-2020

Vill du ha kontakt med oss i vår kyrka är du välkommen att kontakta  oss via e-post eller telefon. Det kan vara skönt att höra en röst och samtala om de vardagliga, andliga eller vad som kommer på. Det är viktigt just i dessa tider då ensamheten kan kännas. 

E-post: ulf.ohlqvist@equmeniakyrkan.nu

Mobil: 076-1926007