Måndagsgruppen

Måndagsgruppen träffas måndagar kl.14.00
Gemenskap för kreativa och pysslande människor, innhäller även en kaffestund