Mission/Internationellt arbete

Vi är en del av en världsvid kyrka och att verka internationellt spelar en stor roll för vilka vi är som samfund. Equmeniakyrkan har en relation med kyrkor i flera delar av världen sedan många år tillbaka och arbetar idag i omkring 30 olika länder.

Det internationella arbetet omfattar flera aspekter: det diakonala och det kyrkliga. Vi arbetar främst genom lokala organisationer på plats i olika samarbetsländer eftersom det är effektivt och ger bra resultat.

Immanuelskyrkan Halmstad har två stycken utsända medarbetare Anneo  Calle Sundberg de är utsända till  Kongo Kingchasa som vi stödjer genom bön och ekonomiska medel.