Mission/Internationellt arbete

Vi är en del av en världsvid kyrka och att verka internationellt spelar en stor roll för vilka vi är som samfund. Equmeniakyrkan har en relation med kyrkor i flera delar av världen sedan många år tillbaka och arbetar idag i omkring 30 olika länder.

Det internationella arbetet omfattar flera aspekter: det diakonala och det kyrkliga. Vi arbetar främst genom lokala organisationer på plats i olika samarbetsländer eftersom det är effektivt och ger bra resultat.

Immanuelskyrkan Halmstad har två utsända medarbetare, Anne & Calle Sundberg. De tjänstgör normalt i Kongo-Brazzaville men är för tillfället på hemmaplan. Pandemin drabbar alla, även missionärer. När Anne och Calle är färdigvaccinerade och förutsättningarna finns, kommer de att återvända till Kongo-Brazzaville för att slutföra sina uppdrag.