Sing for life

Vill du sjunga med i Immanuelskyrkans kör ?
Vi är ca 20 stycken som ses på tisdagar för att sjunga goa låtar, fika och få nya vänner.
Sångerna är gospel, visa, pop, lovsång, psalm mm. Det mesta är modernt och relativt nyskrivet material.

Svårighetsgraden varierar med 2-4- stämmiga arrangemang. Ibland lär vi oss fort och ibland får vi kämpa med tonerna och texten. Det är en härlig känsla när en låt landat och det är dags att låta andra få höra den också.
Vi deltar i församlingens gudstjänster 2-3 gånger per termin och ibland har vi en körgudstjänst med mycket musik, solister och kompgrupp.

Kören är för vuxna, men vi sätter ingen tydlig åldersgräns. Varken nedre eller övre. Du känner själv om sammanhanget stämmer. Du behöver heller inte vara medlem i församlingen för att vara med. 

Det viktiga är gemenskapen. Sångerna och budskapet förenar.

Körledare är Jenny Grahn. Välkommen att höra av dig på musik@immanuelskyrkan.org om du vill haka på i vårt gäng.

Sing for Life!!