Sing for life

Vår underbara kör är tyvärr satt på paus!
Från januari 2021 har vi inte längre någon anställd körledare.

Dessutom finns inte förutsättningarna att samlas till körövning när vi har drabbats av Corona-pandemin.
Vår förhoppning är dock att vi i framtiden åter kan få njuta av god körsäng i våra gudstjänster.

Sången i gudstjänsten är viktig. Sångerna och budskapet förenar.

Håll din sångröst levande, så hörs vi när vi får lov att träffas som kör igen.

Sing for Life!!