Styrelse

För 2022 ser styrelsen ut som följer:

Kenneth Mellåker - ordförande
Samuel Grahn - sekreterare
Ingegärd Bengtsson - Ledamot
Anita Johansson - Ledamot
Lars Fredman - repr. fastighetsutskottet
Adjungerade är Zandra Dukuly
samt de utskottsrepresentanter styrelsen kallar.
Frågor till styrelsen skickas till Mail: ord.styr.imk@gmail.com