Styrelse

För 2020 ser styrelsen ut som följer:

Kenneth Mellåker - ordförande
Samuel Grahn - sekreterare
Zandra Dukuly - Ledamot
Ingegärd Bengtsson - Ledamot
Anita Johansson - Ledamot
Lars Fredman - repr. fastighetsutskottet
Adjungerade är pastor Ulf Ohlqvist
samt de utskottsrepresentanter styrelsen kallar.
Frågor till styrelsen skickas till Mail: ord.styr.imk@gmail.com