Kalender Fullständig

Datum Rubrik Beskrivning
Söndag den 16 August 10:00
Sommaren 2020 Vi har inga gudstjänster under sommaren utan de samlyses med Strandgården fram tills 16 augusti.   Första gudstjänst på Strandgården är kl 10:00 den 21e juni.   Vi hänvisar också till Equmeniakyrkan Södra Nissadalen (Sennan)