Kalender Fullständig

Datum Rubrik Beskrivning
Söndag den 04 Juni 10:00
Gudstjänst Krister Gunnarsson predikar
Söndag den 11 Juni 10:00
Gudstjänst Ingemar Tidefors o Lars Fredman
Söndag den 18 Juni 10:00
Gudstjänst med nattvard Zandra Dukuly predikar. Sista gudstjänster för sommaren.