Kalender Fullständig

Datum Rubrik Beskrivning
Söndag den 21 Augusti 11:00
GUDSTJÄNST Ekumenisk nattvardsgudstjänst i Arenahallen som avslutning på "Skärgårdssång."Observera den senare tiden: 11.00
Söndag den 28 Augusti 10:00
SAMLINGS-GUDSTJÄNST Välkommen till höstens uppstart. Vi firar gudstjänst tillsammans och möts i glädje och gemenskap.