Andakt 6 december. Andra advent: Guds rike är nära.

Inlagt: 
05-12-2020

Text till sångerna:

P o S 338 Ljus som liv åt världen gav
Ljus som liv åt världen gav, halleluja, Här sin boning bland oss tar. Halleluja.
Ära vare dig, o Gud. Halleluja. Lov ske dig, Guds ende son. Halleluja.

Lyser i den mörka natt, halleluja, över döden har det makt. Halleluja.
Ära vare dig, o Gud. Halleluja. Lov ske dig, Guds ende Son. Halleluja.

Vittnesbörd Johannes bar, halleluja. Om det ljus som gryr idag. Halleluja.
Ära vare dig, o Gud. Halleluja. Lov ske dig, Guds ende son. Halleluja.

Hit från himlen nåd blev sänkt, halleluja, fast vår dörr var låst och stängd. Halleluja.
Ära vare dig, o Gud. Halleluja. Lov ske dig, Guds ende son. Halleluja.

Nu Guds kärlek tag emot! Halleluja. Den ger kraft till tro och bot. Halleluja.
Ära vare dig, o Gud. Halleluja. Lov ske dig, Guds ende son. Halleluja.

Moses gav oss lag och krav, halleluja. Jesus lyfter bördan av. Halleluja.
Ära vare dig, o Gud. Halleluja. Lov ske dig, Guds ende son. Halleluja.

Skaparljus, du livets ord, halleluja, sök vårt hjärta, led vår fot. Halleluja.
Ära vare dig, o Gud. Halleluja. Lov ske dig, Guds ende son. Halleluja.
 

P o S 774 Söken först Guds rike
Söken först Guds rike och hans rättfärdighet
Så skall det andra tillfalla er. 
Halleluja, Amen.