Gå djupare

Är vilande p.g.a minskat antal deltagar i denna grupp

Gå djupare är en grupp unga vuxna som försöker träffas en kväll varannan vecka, jämnt veckonummer, för att samtala om tro och för gemensam fika.
För information om exakt datum och tid så kontakta Ida Langdell.

Telefon: 0709-234350
Epost: ida_bonde87@hotmail.com