Gudstjänst 17e maj på Facebook

Inlagt: 
17-05-2020

Länk Här

 

* anmärkning ljudet kommer först 15 minuter in.