Gudstjänster & andakter

Vi firar gudstjänst varje söndag kl. 10 och i anslutning till den har vi kyrkfika där vi fortsätter gemenskapen och samtalen. Ibland firar vi gudstjänsten nere i caféet och ibland uppe i vår fina kyrksal.