Kalender Fullständig

Datum Rubrik Beskrivning
Tisdag den 01 december 20:00
Bilbelsamtal på webben. Länk kommer på hemsidan. Vi använder Jitsi Meet. Öppnas direkt i webläsaren. Bara klicka på länken som kommer upp under Händer i Immanuelskyrkan här på hemsidan.
Söndag den 06 december 10:00
Digital andakt via hemsidan Ordinarie gudstjänst ändrad till digital. Läs meddelande om Covid 19 och Immanuelskyrkan.
Söndag den 13 december 20:00
Bibelsamtal via webben. Mer info kommer.
Söndag den 20 december 10:00
Digital andakt
Torsdag den 24 december 11:00
Julbön. Digital via hemsidan.