Sommarandakter

Från 16/6-14/7 kl 10:00 kommer det vara sommarandakter i Immanuelskyrkan.

Undantag 23/6 då vi samman lyser för midsommar firande och gudstjänst med Strandgården.

Andakterna består av läsning av söndagens texter, psalmsång samt ljuständning i ett enkelt format