Vårpsalm

Nu brister höstens jubel ut
i glödande toner utan slut
Med gyllene färger vill jorden bära
En lovsång till Herrens ära

Nu mognar fältens säd och bär
ett budskap om Guds ord
Låt hjärtat öppna sig och lär
av hösten på vår jord
Att det som sås i bördig mull
ger riklig skörd
och vittnesbörd
att Gud i allt är omsorgsfull

våren-2023-immanuelskyrkan

Likt vårdagssol i morgonglöd
gick Jesus fram ur natt och död
till liv förutan like.
Därför, så länge världen står,
det efter vinter kommer vår
också i andens rike.

Som fåglars kör i lund och mark
besjunger våren, blid och stark,
och livets alla under,
vi må besjunga med varann
hans liv, som döden övervann
i påskens morgonstunder.

Snart alla ängar stå i skrud,
och skogen kläder sig som brud,
när livets krafter blomma.
Så komme vår i Jesu namn
i folkens liv, i kyrkans famn,
till alla själars fromma.