Höstpsalm

Nu brister höstens jubel ut
i glödande toner utan slut
Med gyllene färger vill jorden bära
En lovsång till Herrens ära

Nu mognar fältens säd och bär
ett budskap om Guds ord
Låt hjärtat öppna sig och lär
av hösten på vår jord
Att det som sås i bördig mull
ger riklig skörd
och vittnesbörd
att Gud i allt är omsorgsfull