Om kyrkan

Immanuelskyrkans församling, med ca 80 medlemmar, är en del av Equmeniakyrkan som finns i hela Sverige. Vi har även systerkyrkor runt om i världen. Vi söker efter att vara en församling som möter människors och samhällets behov, utifrån den förmåga vi har och med en tro att vi får verka tillsammans med Gud för en god värld. Vi vill vara en öppen och inkluderande gemenskap där alla ska känna sig välkomna!

Vi lever i en tid av förändring i samhället och så även i kyrkan. I Immanuelskyrkan söker nya former för att vara en kyrka som gör skillnad för människors liv. Vill du finnas med i det är du välkommen!

I Bibeln liknas församlingen vid en kropp med många lemmar. Vi är olika, har olika erfarenheter, olika begåvningar och vi behövs allesammans. Mångfalden gör gemenskapen och livet rikare.

Immanuelskyrkan vill vara en hållbar kyrka som månar om skapelsens mångfald och miljö. I en tid av klimatkris söker vi vägar för ett hållbart sätt att leva. Som en del i det anordnas ibland RepairCafé och vi engagerar oss i globala frågor. Vi vill vara med och skapa hopp för en hållbarare och rättvisare värld!

Vår vision som vi delar med hela Equmeniakyrkan är: En kyrka för hela livet – där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

Församlingen bildades år 1865 och nuvarande kyrka vid Picassoparken stod klar år 1900. 1985 byggdes kyrkan om invändigt. En ljus och rymlig kyrksal är en våning upp och i entréplanet finns bland annat en cafélokal. Kyrkans lokaler används av många grupper och föreningar och caféet har varit och är en mötesplats för många.

Immanuel betyder Gud med oss. Vi tror på en Gud som delar livet med alla oss människor. Välkommen!


Ge en gåva

Om du vill ge en gåva till församlingen går det bra att göra via församlingens bankgiro eller Swish

Församlingens Swishnummer: 123 232 90 27
Församlingens bg 612-5207
Läs mer om autogiro